TTN Karbür Mastarlar ve PCD CBN Takımlar

Puntasız Taşlama Sevk Pleyti

Kademeli ve Durdurmalı Sevk Pleyti

Puntasız Taşlama Sevk Pleyti

Karbür Kızaklı Sevk Pleyti

Puntasız Taşlama Sevk Pleyti

Eksiz Yekpare Sevk Pleyti

Karbür Mastarlar

Halka Mastar

Karbür Mastarlar

Çatal Mastar

Karbür Mastarlar

Tampon Mastar

Karbür Mastarlar

Geçer Mastar

Karbür Mastarlar

Karbür Pim Mastar


KARBÜR MATKAPMatkaplar kendi ekseni etrafında, eş zamanlı olarakta ekseni doğrultusunda hareket ederek işlem yaptığından,iki eksen söz konusu olduğundan birçok talaşlı imalat yöntemine göre matematiksel hesapları nispeten daha kolaydır. Matkapların yapısı genel olarak,;Zırh, helisel kısım ve kesici kısımdan oluşur. Delinecek malzemenin cinsine göre bu değerler farklılık gösterir. Malzemelerin delinerek işlenmesinde kullanılan matkapların özelliği, delinecek malzemeye göre değişiklik arz etmektedir. Sürtünmeden dolayı ortaya çıkacak ısı ve talaşın uzaklaştırılması önemli iki faktördür.Talaş uzaklaştırılmadığı taktirde matkap ile delinen malzeme arasında sıkışarak matkabın kırılmasına yol açabilir,işlenen malzemeyede zarar verebilir..Aynı zamanda talaş üzerindeki ısı bu bölgede kalarak ısının düşmesini engellemektedir. Oluşan ısı işlenen malzlemenin sertliğini arttırabildiğinden bütün talaşlı üretim operasyonlarında talaşın uzaklaşması gerekmektedir. Matkaplarda kesme açısı,geometrisi,kaplaması önem arz etmektedir. Yapay sinir ağları,Taguchi yöntemleri ile optimazsyonu sağlanıp kolayca çözüm bulunabilmektedir. Kesme parametrelerinin,yani devir sayısı ilerleme,malzemeye giriş ilerleme gibi değerleri n matkabın delme performansına etkileri,ortaya çıkan sıcaklık ve gerilmeleri inceleyip ona göre karşı reaksiyon verilmesi gerekmektedir. Matkap ile delme operasyonunda kuru, sıvı ile soğutma,hava ile talaşı uzaklaştırma yöntemleri mevcuttur. Matkaplar Hss,Pm(Powder metalürji, Karbür,Pcd,Cbn malzemelerden üretilmektedir. Firmamız Hss,Pm(Powder metalürji, Karbür,Pcd,Cbn standart ve özel üretim matkapların üretimini ve ithalatını yapmaktadır. Matkaplarda matkabın ve delinecek malzeme cinsine göre kesme hızları bellidir. Kesme hızı (V)=3,14xmatkap çapı(d)xdevir sayısı(n)/1000 formülü ile devir sayısı hesaplanabilir. Delme esnasında matkaba üç değişik kuvvet etki eder.Kesici kısmı etkileyen radyal kuvvet veya kesme kuvveti kesici yüzeyin her noktasında farklı kuvvetler uygular. Kesme durumuna göre eksenel kuvvet değerlerine göre ilerleme kuvvetleri değiştirilmelidir. İşlenecek malzemeye göre iki ağızlı,üç ağızlı,takım içinden su vermeli ve özel matkaplarımız mevcuttur.
Hemen Arayın